Reklamacje

Proszę wypełnić formularz reklamacyjny i wysłać zgłoszenie.

Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady opisane w Regulaminie sklepu:

VII. Odstąpienie od umowy

VIII. Reklamacje

Przypominamy, że Regulamin został zaakceptowany podczas składania zamówienia.

Formularz Reklamacji Towarów
  •